in

Bạn có phải là người hạnh phúc không?

Bạn có phải là người hạnh phúc không? 1

Dear.vn  Hạnh phúc nhất trên cuộc đời này là trao đi tình yêu và được đáp lại bằng tình yêu. Hạnh phúc đơn giản chỉ là nói một câu quan tâm, không cần ngọt ngào nhưng đừng giả dối. Cách đơn giản để hạnh phúc chính là trân trọng những gì mình đang có.

Nói về hạnh phúc thì trên thế giới có hai loại người: một là những người chọn để được hạnh phúc; hai là những người chọn để không được hạnh phúc. Trái ngược với nìêm tin phổ bíên, hạnh phúc không đến từ danh tíêng, tài sản, những người khác, hay của cải vật chất. Thay vào đó, nó suất phát từ bên trong. Người giàu có nhất thế gíơi có thể phải đau khổ trong khi một người vô gia cư có thể là ngay bên ngoài, đi bộ xung quanh với một mùa xuân trong từng bước đi. Người hạnh phúc được hạnh phúc bởi vì họ làm cho mình hạnh phúc. Họ duy trì một cái nhìn tích cực về cuộc sống và sống một cách tự tại.

NGƯỜI hạnh phúc hiểu rằng tốt hơn là nên tha thứ và quên hơn là để cho cảm xúc tiêu cực lấn át những cảm xúc tích cực. Việc gĩữ một mối hận thù rất có nhiều tác động bất lợi đến tinh thần của bạn, bao gồm sự gia tăng trầm cảm, lo âu, và căng thẳng. Tại sao bạn lại có thể để một người đã đối sử bất công với bạn giành chíên thắng hơn bạn? Việc bỏ đi hết tất cả những mối hận thù của bạn sẽ gíup bạn có tinh thần thoải mái hơn nhiều so với việc ôm lấy chúng. Người ta cân bằng những suy nghĩ của hôm qua, hôm nay, và cả ngày mai bằng những suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống thay cho những điều tiêu cực. Lạc quan, yêu đời và tận hưởng cuộc sống đang dĩên ra..bởi khi đã kíêm đạt được một mục tiêu cho nội tâm.thông suốt, thì khi làm việc mới không bị đủ loại điều kiện và hiện tượng bên ngoại mê hoặc. Mục tiêu rõ ràng? Tư tưởng thông suốt, mới có thể rõ ràng..

Người hạnh phúc nhất không nhất thiết là phải có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì đã xảy đến trong cuộc sống tốt nhất

Tóc Ngắn

5/5 - (1 bình chọn)
Chỉ cần nói sẽ trở về, thì dù lâu mấy vẫn sẽ đợi... 2

Chỉ cần nói sẽ trở về, thì dù lâu mấy vẫn sẽ đợi…

Đau lòng quá cô gái của tôi ơi! 3

Đau lòng quá cô gái của tôi ơi!