More stories

  • Xem bói tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2019

    Xem bói tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2019

    Đinh Sửu 1997 ( Giản hạ Thuỷ) Nữ giới gặp sao Thổ Tú ( Bình thường) Nam giới gặp sao Thái Dương ( Tốt) Mệnh Thuỷ gặp năm Mộc ( tương sinh) Xét về tuổi 1997, Đinh Sửu trải qua năm Mậu Tuất không mấy dễ dàng vì gặp phải Thái Tuế, thường sẽ chịu […] Xem thêm

  • Xem bói tử vi tuổi Bính Tý 1996 năm 2019

    Xem bói tử vi tuổi Bính Tý 1996 năm 2019

    1996 – Bính Tý (Giản Hạ Thuỷ) Nữ giới gặp sao La Hầu (xấu) Nam giới gặp sao Vân Hớn Mệnh Thuỷ gặp năm Mộc => tốt 1996 Bính Tý là một tuổi thông minh, làm cái gì cũng nhanh, tiếp thu nhanh nhưng cái thông minh chỉ để đó, không áp dụng được vào […] Xem thêm