More stories

  • Chúng ta không cần phải hoàn hảo 2

    Chúng ta không cần phải hoàn hảo

    Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ: “Mình phải hoàn hảo”. Có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên “Đời là bể khổ”. Ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng đã là “nhân” […] Xem thêm