More stories

  • Nếu ai nói con bạn "còi", bạn sẽ phản ứng thế nào?

    Nếu ai nói con bạn “còi”, bạn sẽ phản ứng thế nào?

    Nếu bạn có một đứa con còi, bạn sẽ phải quen dần với việc bị nghe những lời chê trách như “sữa mẹ nóng, sữa mẹ không thơm nên con không tăng cân”. Nếu con đã cai sữa, đang ăn cháo, ăn cơm thì họ lại khuyên “phải dỗ con ăn nhiều vào, bọn trẻ […] Xem thêm