More stories

  • Em rất sợ một ngày ta sẽ lạc mất nhau

    Em rất sợ một ngày ta sẽ lạc mất nhau

    Em sợ một ngày ta lạc mất nhau, điện thoại nằm im, hộp thư đến nằm im, những cuộc gọi nằm im. Mọi thứ tự nhiên đứt gãy, dở dang, ai còn ngóng, còn trông một dòng tin hỏi thăm ngắn ngủi? Em sợ một ngày ta lạc mất nhau, những đoạn đường quen chỉ […] Xem thêm