More stories

  • Những mảnh vỡ không thể hóa lành

    Những mảnh vỡ không thể hóa lành

    Gặp lại người yêu cũ trong buổi họp lớp cuối năm. Bặt tin bây lâu, anh giật mình sửng sốt khi cô ấy của hiện tại trở nên xinh đẹp và quyến rũ vô cùng. Mặc dù đã có người yêu, anh vẫn hỏi dò địa chỉ facebook và số điện thoại của cô với […] Xem thêm