More stories

  • Lấy được vợ đẹp sẽ thành đại gia? 1

    Lấy được vợ đẹp sẽ thành đại gia?

    Dear.vn – Lấy vợ hình thức đẹp, có thể tính cách chưa được tốt, về người chồng bảo ban thêm sẽ thành tính cách tốt. Lấy vợ ngoại hình xấu, rèn làm sao được thành vợ đẹp đây? Trên đây là quan điểm của anh Lê Duy Tiến (32 tuổi, kĩ sư) về việc lựa chọn người […] Xem thêm