More stories

  • 5 ngày 4 đêm phượt 1540km phê lòi từ Sài Gòn đến Đắk Lắk

    5 ngày 4 đêm phượt 1540km phê lòi từ Sài Gòn đến Đắk Lắk

    Sài Gòn → Bình Thuận → Ninh Thuận → Phú Yên → Đắk Lắk 5 ngày 4 đêm hết 1540 km. Chặng đường 1540km không phải là chặng đường quá dài nhưng đủ để mình biết được những thứ xung quanh mình thú vị và tuyệt vời đến nhường nào!!! Ngày thứ 1 – Xuất […] Xem thêm