More stories

  • Trong mắt con trai, khi nào thì con gái là xấu xí nhất?

    Trong mắt con trai, khi nào thì con gái là xấu xí nhất?

    Tôi nhớ tới chuyện về mấy năm trước. Khi đó mặt tôi toàn mụn là mụn, ở bến xe bus, tôi gặp được hai em gái đang kéo vali đi hỏi đường. Hai em đó nhìn có vẻ là sinh viên tốt nghiệp khóa này, em gái A rất đẹp, em gái B thì có […] Xem thêm