More stories

  • Bạn mong muốn con trở thành người như thế nào?

    Bạn mong muốn con trở thành người như thế nào?

    Cả cuộc đời của con chỉ gói gọn trong 3 năm đầu đời (mình ý kiến 1 chút – 3 năm đầu đời là giai đoạn quan trọng nhất)! Chỉ cần chú ý những việc dưới dây thì việc dậy con sẽ nhàn tênh. 1. Hành vi của con từ 1 đến 3 tuổi quyết […] Xem thêm