More stories

  • Trên đời không phải ai cũng may mắn gặp được đàn ông tốt 2

    Thị phi ở đời…

    Dear.vn – Dưới đây là 2 câu chuyện nói về cách mà người thời xưa đối diện với những thị phi. Câu chuyện thứ nhất: Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng: – Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là […] Xem thêm