More stories

  • Nhật ký con buôn: Cách đi Quảng Châu lấy hàng mới nhất

    Nhật ký con buôn: Cách đi Quảng Châu lấy hàng mới nhất

    Mình sẽ viết 1 bài thật chi tiết về cách đi Quảng Châu lấy hàng cho tất cả các bạn chưa bao giờ được đi lấy hàng trực tiếp và các bạn chuẩn bị đi lần đầu tham khảo nhé. Bạn nào thật sự quan tâm hãy theo comment email bên dưới, mình còn nhiều […] Xem thêm