More stories

  • Duyên cạn rồi, sao còn cố chấp yêu nhau? 1

    Duyên cạn rồi, sao còn cố chấp yêu nhau?

    Dear.vn – Là vì điều gì mà cả hai còn cố chấp yêu nhau như vậy, mà chẳng phải là yêu nữa, là cố chấp bên nhau thôi. Hai kẻ lặng lẽ bước đi bên cạnh nhau khi trong lòng tình đã nhạt đi lúc nào không hay… Chúng ta đã đi cùng nhau một […] Xem thêm