More stories

  • Đã là tình nhân thì đừng bao giờ đòi cưới

    Đã là tình nhân thì đừng bao giờ đòi cưới

    Bạn tôi yêu vào lúc đã bước vào tuổi ba mươi. Yêu một người đàn ông đã có vợ. Một hôm, bà vợ đến đánh ghen, bạn tôi điềm nhiên bảo chị kia: – Tôi chẳng cần ví tiền của anh ấy. Tôi không cần thời gian chăm sóc của anh ấy. Tôi không cần […] Xem thêm