More stories

  • Viết cho tuổi 24 2

    Viết cho tuổi 24

    Dear.vn – U tớ bảo tớ không còn trẻ nữa, lông bông ít thôi, uống cafe ít thôi, ngủ muộn ít thôi, chê trai vừa thôi, đanh đá vừa thôi, yêu thằng nào thì yêu 1 thằng thôi… Nói chung, nghiêm túc đi vì cô đã tận hai tư rồi. Không còn trẻ nữa…Vầng! hẳn là không […] Xem thêm