More stories

  • Tôi mắc chứng khó giao tiếp không có nghĩa là tôi vô dụng

    Tôi mắc chứng khó giao tiếp không có nghĩa là tôi vô dụng

    Tôi bị mắc chứng khó giao tiếp với mọi người. Nghe thì gần giống như căn bệnh tự kỷ nhưng thực ra không phải, chỉ là tôi rất ngại giao tiếp với người khác. Tôi hoàn toàn không phải là một đứa ít nói. Trớ trêu là như vậy. Tôi nói nhiều, nói được đủ […] Xem thêm