More stories

  • Anh có thể đặt điện thoại xuống ôm em được không?

    Anh có thể đặt điện thoại xuống ôm em được không?

    Anh có thể đặt điện thoại xuống và ôm em 1 chút được không? Trước đây có người nói với tôi như vậy khi mà 2 chúng tôi đang ở bên cạnh nhau. Có những lúc tôi nghe và làm theo nhưng cũng có những lúc tôi không để tâm vì mải mê công việc. […] Xem thêm