More stories

  • Biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ?

    Biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ?

    Chẳng bao giờ người ta cần có lý do để ghét bỏ ai đó. Yêu hay ghét nó là cảm giác của mỗi người, mà con người luôn là tạo vật đầy rẫy mâu thuẫn. Thế nên, có bới móc tìm ra lý do biện minh cho việc yêu quý hay hờn ghét, nói thật […] Xem thêm