More stories

  • Bởi vì một khi đã yêu... thì xin đừng hồi tiếc 1

    Bởi vì một khi đã yêu… thì xin đừng hồi tiếc

    Dear.vn – Bạn đừng nói hối tiếc khi yêu ai. Dẫu tình yêu đó vẫn còn hay đã hết, dẫu đẹp như truyện cổ tích hay khổ đau như trong những bộ phim Hàn. Bạn đã yêu một người dù sau đó người ta tốt đẹp hay trở lên xấu xa, một người đẹp như mộng […] Xem thêm